Nyheter

Kilde: Regnskap Norge
Warning: file_put_contents(./cache/af5c07f71e732c925422508095902e65.spc) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in /home/vito-regnskap_no/public_html/rss/simplepie.inc on line 3406

Warning: ./cache is not writeable. Make sure you've set the correct relative or absolute path, and that the location is server-writable. in /home/vito-regnskap_no/public_html/rss/simplepie.inc on line 1537

Warning: file_put_contents(./cache/8ace7dc7ff6c705c605bbbbde6a802d0.spc) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in /home/vito-regnskap_no/public_html/rss/simplepie.inc on line 3406

Warning: ./cache is not writeable. Make sure you've set the correct relative or absolute path, and that the location is server-writable. in /home/vito-regnskap_no/public_html/rss/simplepie.inc on line 1370
 • Christines hilsen uke 11

  Vi lanserer kompetanseapp om personvern og ser mulighetene som åpner seg for regnskapsbransjen ved overgangen til sirkulærøkonomi.

  Les mer
 • Arbeidstilsynets tilsynssatsninger i 2018

  Bygg og anlegg, transport, overnatting og servering, helse og sosial, renhold, industri, jord og skogbruk, akvakultur og dykking er prioriterte tilsynsområder.

  Les mer
 • Flere leverer årsregnskap

  1. mars var det 1 586 årsregnskapspliktige som fortsatt ikke hadde levert inn 2016-regnskapet. Om lag en fjerdedel av disse er registrert med ekstern regnskapsfører. En femtedel er registrert med revisor.

  Les mer
 • Endringer i NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

  Regnskapstandardstyret har endret NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner som følge av endringer i regnskapslovens krav til årsberetning.

  Les mer
 • Regnskapsførere er likere enn andre

  Vi har sett på utviklingen i lønnsforskjeller hos autoriserte regnskapsførere.

  Les mer
 • Samfakturering av nettleie og elektrisk energi

  Finansdepartementet har med virkning fra 12.03.18 vedtatt endringer i bokføringsforskriften som tillater samfakturering av nettleie og elektrisk energi.

  Les mer