Perm stempel og penn.jpeg

Om oss

Trivsel er en av ViTo sine verdier. For å yte maksimalt har vi et tydelig fokus på trivsel i hverdagen. Dette gjelder ikke bare oss ansatte i mellom, det gjelder i høysete grad også i samarbeidet med våre kunder. Trivsel hos ViTo baseres på trygghet, mestring, åpenhet og respekt. Vi håper og tror at våre kunder trives sammen med oss.

ViTo Regnskap

Lynn.jpg Lynn Anette Damsgaard Telstø
Autorisert regnskapsfører
Avd. Kristiansand
Daglig leder
lynn@vito-regnskap.no
Telefon: 954 17 255
siri.jpg Siri Stokke Høyland
Regnskapsfører
Avd. Kristiansand
siri@vito-regnskap.no
Telefon: 479 37 130
undis.jpg Undis Fløystøl
Autorisert Regnskapsfører
Avd. Kristiansand
undis@vito-regnskap.no
Telefon: 402 28 631
Vidar.jpg Vidar Bern Sandvik
Regnskapsfører
Avd. Birkeland
vidar@vito-regnskap.no
Telefon: 468 05 643
Annette.jpeg Annette Jensen
Autorisert regnskapsfører
Avdelingsleder Lillesand og Brikeland
annette@vito-regnskap.no
Telefon: 924 43 697
Barbro.jpeg Barbro Haus Fossum
Regnskapsfører
Avd.Lillesand
barbro@vito-regnskap.no
Telefon: 913 70 783
Line.jpeg Line Veronika Kalseth
Regnskapsfører
Avd.Lillesand
line@vito-regnskap.no
Telefon: 948 99 287
Magne Lien
Autorisert regnskapsfører
Avd. Birkeland
magne@vito-regnskap.no
Telefon: 928 56 368
Svein Conrad Tjomsås
Regnskapsfører
Avd. Birkeland
svein@vito-regnskap.no
Telefon: 975 73 684
Marthe1.jpg Marte Tønnessen
Regnskapsfører
Avd. Birkeland
marte@vito-regnskap.no
Telefon: 404 68 372